Revenue Court Case Monitoring System / ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Online Case Filing

Date: 24/04/2024

Welcome / ಸ್ವಾಗತ

Revenue Court Case Monitoring System (RCCMS) is a web enabled application for effective monitoring of all ongoing court cases filed in Deputy Commissioner, Assistant Commisssioner and Tahsildar Courts. i.e., starting with the entry of a new court case to recording down all proceedings and maintaining the history of each and every case. Citizens can view dispute survey numbers and judgements.

ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್) ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತುತಹಶೀಲ್ಧರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾಗರಿಕರು ವಿವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Officer's Login / ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರದೇಶ

User Name/ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ:
Password/ಪಾಸ್ವರ್ಡ್:
Enter Verification Code /ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್